U W A G A !!!

Informujemy, iż adres naszej strony uległ zmianie na:

www.ps52.bialystok.pl

Prosimy o zaktualizowanie swoich skrótów

(Automatyczne przekierowanie nastąpi za 10 sek.)