2018.09.15
20 WRZEŚNIA 2018r. NASZE PRZEDSZKOLAKI WEZMĄ UDZIAŁ W PARADZIE UŚMIECHU !!! BĘDZIEMY ROZDAWAĆ UŚMIECHY, GŁOŚNO ŚPIEWAĆ I WESOŁO SIĘ BAWIĆ SPACERUJĄC PO OSIEDLU. BARDZO...
AktualnościWARSZTATY ORNITOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU

dodano: 2010.03.08

W naszym przedszkolu 17 marca o godzinie 10.00 odbędą się warsztaty ornitologiczne pod hasłem ,, Mała sowa-mądra głowa".
W programie:
- prezentacja multimedialna ,, Bajka"
- pogadanka z udziałem żywej sowy
- zajęcia plastyczne - kolorowanie
Prosimy rodziców o wpłacenie 5 zł dla nauczycielek grup.


Autor: grażkaDNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

dodano: 2010.03.05

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci do naszej placówki na Dni Otwarte :
13 marca - sobota godz. 10-12
20 marca - sobota godz. 10-12
27 marca - sobota godz. 10-12
W programie: wspólne zabawy, rozmowy, wykonanie prac plastycznych, zwiedzanie przedszkola.

ZAPRASZAMY !!!

Autor: grażkaREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2010/2011

dodano: 2010.02.28

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2010/2011 odbywać się będzie w dniach:
od 8 marca do 9 kwietnia 2010r.
w godzinach: od 8.00 do 17.00.

Ważne terminy:
-do dnia 5 marca 2010 r. składanie deklaracji pozostania
w przedszkolu przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola, celem weryfikacji danych osobowych dziecka. Nie złożenie w tym czasie deklaracji pozostania spowoduje skreślenie dziecka z listy pozostania dzieci uczęszczających
i kontynuujących naukę i ponowne ubieganie się o zapis do przedszkola na nowych zasadach rekrutacji.
-od 8 marca do 9 kwietnia 2010r. wydawanie
i przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola w godzinach
od 8.00 do 16.00.
-w dniu 16 kwietnia 2010 r. ogłoszenie wyników naboru
i wywieszenie list wszystkich dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2010/2011.

Termin podpisywania umów zostanie podany w późniejszym terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2010 r.. Do podpisania umowy niezbędny będzie dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki
i zobowiązaniem się rodzica do ich przestrzegania Nie podpisanie umowy ustalonym przez dyrektora terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Umowa obowiązuje przez cały rok szkolny.

Dodatkowe informacje w zakładce :
Informacje ogólne
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2010/2011

Autor: grażka

Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www