2018.09.15
20 WRZEŚNIA 2018r. NASZE PRZEDSZKOLAKI WEZMĄ UDZIAŁ W PARADZIE UŚMIECHU !!! BĘDZIEMY ROZDAWAĆ UŚMIECHY, GŁOŚNO ŚPIEWAĆ I WESOŁO SIĘ BAWIĆ SPACERUJĄC PO OSIEDLU. BARDZO...
AktualnościZEBRANIE Z RODZICAMI

dodano: 2018.09.05

Dyrektor i nauczyciele serdecznie zapraszają wszystkich Rodziców na zebranie które odbędzie się dnia 11 września 2018 roku o godzinie:
- 15.30 - grupa Maleństwa, Tygryski i Króliczki
- 16.30 - grupa Puchatki , Kłapouszki i Mądre Sówki


Autor: grażkaWYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

dodano: 2018.08.24

Proszę o dostarczenie do przedszkola:

- 6 papierów toaletowych
- 2 ręczniki papierowe
- mydło w dozowniku i zapas
- 2 opakowania chusteczek higienicznych
w pudełku - wyciągane
- 2 opakowania chusteczek nawilżanych
- 1 opakowanie serwetek higienicznych
- ręcznik z materiału mały z wieszakiem - podpisany
- kapcie w worku tekstylnym - podpisane

Dzieci 3 - 4 letnie:
- pościel w worku tekstylnym ze sznurkiem - podpisana
- piżama - podpisana
- zapasowy komplet bielizny - podpisany

Dzieci 5- 6 letnie
- strój gimnastyczny: spodenki , bluzeczka w worku tekstylnym - podpisany

Autor: grażkaRODO KLAUZULA

dodano: 2018.07.13

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku:
- Klauzula informacyjna - wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni
- Klauzula informacyjna - dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni
- Klauzula informacyjna - Strona internetowa i media społecznościowe

Wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych. informuję, iż:

-administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku z siedzibą przy ul. Waszyngtona 16, kod pocztowy 15-274
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku jest EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Horoszewski i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 lok. 26, 15-422 Białystok , NIP 542-245-28-27 reprezentowaną przez radcę prawnego Marcina Horoszewskiego Do realizacji zadań inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Aleksandrę Kulikowską tel. 735 122 233, poczta elektroniczna inspektor@kancelaria-explico.pl
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz do celów archiwalnych podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych. informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku z siedzibą przy ul. Waszyngtona 16 kod pocztowy 15- 274
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku jest EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Horoszewski i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 lok. 26, 15-422 Białystok , NIP 542-245-28-27 reprezentowaną przez radcę prawnego Marcina Horoszewskiego Do realizacji zadań inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Aleksandrę Kulikowską tel. 735 122 233, poczta elektroniczna inspektor@kancelaria-explico.pl
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu kontroli podleganiu obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Pani/Pana dziecka oraz do celów archiwalnych podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- dane osobowe obejmują: imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka, oraz imiona, nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne głównie szkoły podstawowe z określonym obwodem szkolnym, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
- dane osobowe pochodzą od: szkół podstawowych potwierdzających realizację obowiązku wychowania przedszkolnego
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Strona internetowa i media społecznościowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku z siedzibą przy ul. Waszyngtona 16 kod pocztowy 15- 274 inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 w Białymstoku jest EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Horoszewski i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 lok. 26, 15-422 Białystok , NIP 542-245-28-27 reprezentowaną przez radcę prawnego Marcina Horoszewskiego Do realizacji zadań inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Aleksandrę Kulikowską tel. 735 122 233, poczta elektroniczna inspektor@kancelaria-explico.pl
- dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji przedszkola głównie w środowisku lokalnym za pomocą strony internetowej oraz portali społecznościowych podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
-odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni goście witryn internetowych
-dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka imię, nazwisko, grupa, wizerunek będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zamieszczenia 5 pełnych lat szkolnych
-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
-zgodę można wycofać poprzez wniesienie pisma w sposób ogólnie przyjęty do sekretariatu, za pomocą poczty elektronicznej ze wskazaniem kogo dotyczy cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
-ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
-podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak informacji o działaniach i sukcesach Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka.

Autor: grażka

Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www