Informacje ogólne

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 18.00.

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

grupa I Maleństwa 6.30 - 16.30
grupa II Tygryski 7.45 - 16.00
grupa III Puchatki 7.00 - 17.00
grupa IV Króliczki 8.00 - 18.00
grupa V Kłapouszki 7.00 - 16.00 ( pt. 7.15 – 15.45)
grupa VI Mądre Sówki 7.30 - 16.30 (pt.7.45-15.45)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy wszystkich rodziców którzy chcą dowiedzieć się więcej o osiągnięciach, postępach czy trudnościach swoich dzieci na indywidualne konsultacje z nauczycielkami.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018 zamieszczany jest na tablicy poszczególnych grup.W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 przerwa wakacyjna przypada na miesiąc

SIERPIEŃRamowy rozkład dnia


6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, praca indywidualna z dzieckiem
7.30 - 12.30 Realizacja Podstawy Programowej
7.30 - 8.30 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym,
stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, zabawy ze śpiewem ,
zabawy integracyjne,
Zabawa ruchowa – grupy młodsze
Zestaw ćwiczeń ruchowych – grupy starsze
8.30 - 9.00 ŚNIADANIE
9.00 - 10.00 Zajęcia programowe edukacyjno wychowawcze przewidziane podstawą
programowa dla każdej grupy wiekowej
10.00 - 11.00 lub 11.15 (w zależności od pogody ) Zabawy na powietrzu: ruchowe,
tematyczne, swobodne, sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne,
inspirowane przez nauczycielkę lub dzieci, wycieczki , spacery , obserwacje
przyrodnicze
11.15 - 11.45 Przygotowanie do obiadu
11.45 - 12.15OBIAD
12.15 - 12.30 Przygotowanie do leżakowania ( grupy młodsze)
Czynności higieniczno- sanitarne oraz mycie zębów ( grupy starsze)
12.30 - 14.30 Odpoczynek poobiedni ( grupy młodsze)
Grupy starsze - Zajęcia dodatkowe, religia, j, angielski, terapia sztuką ,
kółko plastyczne, esperanto, koło teatralne, praca w zespołach pedagogiczno-
psychologicznych, zajęcia o charakterze wychowawczym, praca z dzieckiem
zdolnym i wymagającym wsparcia w rozwoju, utrwalanie poznanych treści,
zabawy w kącikach zainteresowań
14.30 - 15.00 PODWIECZOREK
15.00 - 18.00 Inne zajecia dodatkowe, gry dydaktyczne, zabawy:
integracyjne, ruchowe, tematyczne, plastyczne , konstrukcyjne, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne
kontakty z rodzicami.

Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www