Przedszkole Samorządowe nr 52

Kubusia Puchatka

w Białymstoku


ul. Waszyngtona 16

15-274 Białystok

tel. 85-742-62-81

E-mail:
przedszkole-52@wp.pl


S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y

Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www