powrót


O ¦piewaj±cej Biedronce - audycja muzyczna

Przyszła wiosna i nasze przedszkole odwiedziła roz¶piewana Biedronka oraz jej przyjaciele: Mucha, Konik Polny i Żuk. Podczas tej audycji muzycznej w wykonaniu muzyków z Filharmonii Podlaskiej dzieci poznały podstawowe elementy piosenki takie jak: melodia, rytm, tempo, dynamika, harmonia i kolorystyka dĽwiękowa. Na zakończenie wszyscy za¶piewali¶my piosenkę:

> Biedronka, biedronka u¶miecha się do słonka i z dziećmi od rana piosenki ¶piewać chce. Biedronce, biedronce zagraj± dzi¶ na ł±ce i żuczek, i mucha, i konik polny też.Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorz±dowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www