powrót


Jedz i rośnij zdrowo - zajęcie otwarte w grupie V Kłapouszki

Temat: "Jedz i rośnij zdrowo" - zabawy słowno-matematyczne promujące zdrowe nawyki żywieniowe. Podstawa programowa - obszar 5/1 - dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia

Treści programowe:
- uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia
- uświadamianie dzieciom znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia
- organizowanie różnorodnych zabaw słownych z zastosowaniem technik twórczego myślenia
- doskonalenie percepcji słuchowej i umiejętności czytania
- przeliczanie w zakresie 10 elementów

Cele edukacyjne:
- pogłębianie wiadomości na temat zdrowego żywienia
- sprawne przeliczanie elementów zbioru; układanie zapisów matematycznych do obrazka stosując znaki (<;>;+;-;= np. 5>4) oraz cyfr 1-10
- doskonalenie syntezy i analizy słuchowej wyrazów, zaznaczanie spółgłoski i samogłoski w schemacie wyrazu; dzielenie wyrazów na sylaby i głoski
- globalne odczytywanie wyrazów
- doskonalenie twórczego myślenia i działania w różnych zabawach
- wdrażanie do aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia

Opracowała : mgr Janina KlepackaCopyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www