powrót


"Mali odkrywcy" cztery pory roku w życiu dziecka i rodziny - zajęcia badawcze

Jest to cykl całorocznych zajęć o charakterze odkrywczo- badawczym. Są to dodatkowe zajęcia, na które uczęszcza pewna grupa wychowanków z naszej placówki. Celem tych spotkań jest budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi, poznawanie właściwości przedmiotów pochodzących ze środowiska naturalnego oraz wzajemna integracja dzieci w różnym przedziale wiekowym. Dzieci podczas zajęć, które odbywają się według określonego harmonogramu, rozwijają także inwencję twórczą oraz doskonalą różne umiejętności.Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www