powrót

Goście z Łotwy - zajęcia wg metody Weroniki Sherborne

W dn. 15-16.10.2015r w naszym przedszkolu gościliśmy nauczycielki oraz rodziny z Łotwy. 16 października, w grupie IV "Króliczki" odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców i dzieci z naszego przedszkola oraz rodzinami łotewskimi. Tematem zajęć były "Ćwiczenia prowadzone metodą Weroniki Sherborne". Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko poznaje swoje ciało i przestrzeń, które je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się współpracy. Opracowany przez autorkę system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.

Podstawowymi założeniami metody to rozwijanie przez ruch:

-świadomosć własnego ciała i usprawniania ruchowego;

- świadomość przestrzeni i działania w niej;

- dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nimi bliskiego kontaktu;

- umiejętność komunikacji i współpracy;

- integracja

Dla nauczcycielek oraz rodzin z Łotwy metoda ćwiczeń wg Weroniki Sherborne nie była wcześniej znana i praktykowana w ich placówkach. Zajęcia w których uczestniczyli, bardzo ich zaciekawiły i wzbudziły ogromne zainteresowanie. Po zajęciach, na prośbę gości, przekazany został sceniarusz w/w zajęć wg którego nauczycielki będą mogły przeprowadzić zajęcia w swoich placówkach na Łotwie. Zajęcia przeprowadziły nauczycielki z gr. IV "KRÓLICZKI" (P. Anna Warżagolis i p. Monika Piechowska)


Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www